Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


EUSBSR Policy Area Tourism

pac strona

Od marca 2022 roku. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna pełni rolę Koordynatora Obszaru Tematycznego TURYSTYKA w ramach Strategii Bałtyckiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).

W ramach Obszaru Turystyka międzynarodowe konsorcja inicjują i aktywnie realizują projekty, platformy oraz procesy mające na celu np. wypracowanie wspólnych rozwiązań lub nowych polityk dla regionów i krajów leżących wokół Bałtyku. Taka konstrukcja umożliwia aktywizowanie interesariuszy w regionie Morza Bałtyckiego reprezentujących bardzo różne dziedziny i instytucje poprzez współpracę na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego.

Beneficjenci Strategii ubiegają się o środki w ramach ogólnie dostępnych programów UE, głównie w Programie współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz programie transgranicznym Interreg Południowy Bałtyk. Koordynator Obszaru szczegółowo może wyjaśnić możliwości finansowania nowych inicjatyw turystycznych oraz ułatwić nawiązanie kontaktów z podobnymi partnerami w krajach Regionu Morza Bałtyckiego.

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) określona została jako pierwsza strategia makroregionalna UE o charakterze wewnątrzunijnym. SUE RMB została zatwierdzona w 2009 roku przez Radę Europejską, a jej głównym inicjatorem był Parlament Europejski.

Wdrażanie Strategii oparto na Planie Działania, zawierającym 14 Obszarów Tematycznych, w tym Turystykę. Plan Działania SUE RMB opiera się na trzech nadrzędnych celach: ochrona morza, rozwój połączeń w regionie, wzrost dobrobytu (Save the Sea, Connect the Region, Increase Prosperity).

Więcej o Strategii na stronie: https://www.balticsea-region-strategy.eu/
Zapraszamy też na oficjalną, anglojęzyczną stronę Policy Area Tourism, na której prezentujemy wszelkie niezbędne informacje o Planie działania, nadchodzących wydarzeniach, międzynarodowych projektach związanych z turystyką i możliwościach finansowania nowych projektów międzynarodowych.

Link do strony: https://www.balticsea-region-strategy.eu/pa-tourism-about

Koordynatorem Obszaru Tematycznego jest Magda Leszczyna-Rzucidło
m.rzucidlo@prot.gda.pl
tel. 0048 730 800 832

Partnerem PROT w projekcie jest Rada Regionu Oulu z Finlandii.
Czas trwania projektu: 04.2022 – 12.2024 (z możliwością wydłużenia na kolejne 3 lata)

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027.

 

IBSR LOGO Standard rectangle
Zobacz też projekt: Baltic Bike Upgrade

warsztat na strone PROT

Zaproszenie do udziału w warsztacie

Zapraszamy na warsztat organizowany wspólnie przez Koordynatorów Obszaru Tematycznego TURYSTYKA, OT KULTURA oraz Radę Państw Morza Bałtyckiego, który odbędzie się 4.10.2023, w Rydze na Łotwie, [...]
na top konie

Warsztaty South Baltic Horse Tourism

W dniach 18-19 maja odbyły się warsztaty partnerów projektu South Baltic Horse Tourism – rozwój turystyki konnej oparty na współpracy, wspólnej promocji i zarządzaniu ofertą. [...]
main photo

Spotkanie koordynatorów Strategii Bałtyckiej

W dniach 26-27 stycznia PROT zorganizował w Gdańsku spotkanie Koordynatorów Obszaru Tematycznego Turystyka Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Wspólnie z przedstawicielami PROT i Regionu [...]
online main strona PROT

Baltic Sea Tourism Forum 2022

Zapraszamy na Baltic Sea Tourism Forum 2022 #BSTF2022 organizowany w ramach naszych działań jako koordynatora Obszaru Turystyka w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Na [...]
Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna