Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Liderem Obszaru Tematycznego Turystyka w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

PATOURISM logotype cmyk

W dniu 16 marca Grupa Sterująca Obszarem Tematycznym Turystyka (Policy Area Tourism) wybrała Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną na Lidera Obszaru – Policy Area Coordinator. PROT współpracować będzie z fińskim regionem Oulu, który pełnić będzie rolę Co-PAC.

Obszar Tematyczny Turystyka jest jednym z 14 obszarów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) – EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). SUE RMB jest jednym z najważniejszych formatów współpracy makroregionalnej, umożliwiającym podjęcie skoordynowanych działań na rzecz ochrony morza, poprawy połączeń (sieci transportowej, infrastruktury energetycznej) i wzrostu dobrobytu. SUE RMB jest pierwszą z czterech strategii makroregionalnych (MRS) UE, przyjętą przez Radę Europejską w 2009 r.

Koordynacją Strategii w Polsce zajmuje się MSZ, wspomagany przez Zespół Roboczy ds. koordynacji wdrażania SUE RMB w Polsce. Dotychczas Polska była współkoordynatorem trzech obszarów: PA Nutri (Biogeny)  – Ministerstwo Środowiska wspólnie z Finlandią; PA Innowacje – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie ze Szwecją oraz PA Kultura – Instytut Adama Mickiewicza wspólnie z niemieckim landem Szlezwik-Holsztyn.

PROT została wyróżniona jak pierwsza polska organizacja, która będzie pełnić funkcję lidera Obszaru Tematycznego Turystyka – PA Tourism.

Miło nam również poinformować, że z dniem 1 kwietnia, rolę Project Managera dla zadań związanych z realizacja zobowiązań PAC Tourism w PROT pełnić będzie Pani Magda Leszczyna-Rzucidło, która właśnie dołączyła do naszego zespołu.

Cieszymy się, że możemy współpracować w tym konsorcjum i zapraszamy wszystkich interesariuszy turystycznych EUSBSR do tej współpracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EUSBSR PA Tourism https://www.balticsea-region-strategy.eu/policy-areas/pa-tourism lub bezpośrednio w biurze PROT: Magda Leszczyna-Rzucidło m.rzucidlo@prot.gda.pl tel. +48 730 800 832.

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna