Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Projekt BAB

BAB Logo Standard large900x443

Projekt “Bike across the Baltic – Improving bicycle tourism around the Baltic Sea (BAB)” ma na celu rozwój trasy rowerowej EuroVelo 10 biegnącej przez wszystkie dziewięć krajów regionu Morza Bałtyckiego. Projekt koncentruje się na wybranych odcinkach trasy w krajach partnerskich projektu: Estonii, Finlandii, Polsce i Szwecji.

Zainteresowanie zrównoważonymi i aktywnymi podróżami z wykorzystaniem opcji transportu intermodalnego, w tym transportu publicznego i rowerowego, rośnie. Jednak partnerzy projektu BAB uznali, że usługi wzdłuż trasy EuroVelo 10 nie rozwinęły się jeszcze w pełni. Regionalne i lokalne władze publiczne, które zajmują się rozwojem i ulepszaniem tras rowerowych wzdłuż trasy EV10, mają różne możliwości pracy. Prowadzi to do nierównomiernego i fragmentarycznego rozwoju trasy oraz utrudnia MŚP i organizacjom pozarządowym efektywną pracę na rzecz rozwoju turystyki rowerowej wzdłuż trasy i połączeń między krajami. Projekt będzie oferował możliwości poprawy współpracy transnarodowej poprzez warsztaty współtworzenia i wzajemnego uczenia się.

Projekt BAB zajmie się brakiem współpracy transbałtyckiej między regionami oraz podmiotami zainteresowanymi transportem i turystyką poprzez wzmocnienie zdolności organizacyjnych władz publicznych do rozwijania i ulepszania EV10. Wymaga to pięciu rodzajów działań:

  • Benchmarking turystyki rowerowej i inicjatyw transportu intermodalnego
  • Ocena trasy i opracowanie opisu
  • Rozwój potencjału i działania w zakresie partnerskiego uczenia się
  • Transfer wiedzy
  • Poprawa komunikacji z mieszkańcami i odwiedzającymi

Dobrze rozwinięte zrównoważone transnarodowe trasy turystyki rowerowej z połączeniami transportu publicznego zwiększają łączność i dostępność regionu Morza Bałtyckiego oraz stwarzają nowe możliwości odkrywania go dla mieszkańców i odwiedzających.

Zadania realizowane przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną obejmą wszystkie obszary planowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania rezultatów projektu wśród potencjalnych interesariuszy krajów bałtyckich.

 

Informacje ogólne:

Strona internetowa projektu: https://interreg-baltic.eu/project/bab/

Program finansowania: Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Priorytet i cel: SPOŁECZEŃSTWA NEUTRALNE DLA KLIMATU, INTELIGENTNA ZIELONA MOBILNOŚĆ

Budżet: 0,50 mln euro.

EFRR: 0,40 mln EUR.

Okres realizacji: Sierpień 2023 – lipiec 2025

Partnerstwo

Turku University of Applied Sciences (Lead partner)

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Swedish Cycling Advocacy Organisation

The Finnish Center for Cycling Tourism / Finnish Cyclists’ Federation

CityBike Ltd

Visit Turku Archipelago Ltd.

 

Osoba kontaktowa w projekcie: Łukasz Magrian

l.magrian@prot.gda.pl; +48 500 378 582

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna