Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Projekt BASCIL

BASCIL Logo Artykuł

Od stycznia 2023 Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jest partnerem w projekcie Bascil – Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Mali przedsiębiorcy z terenów wiejskich produkujący żywność doświadczyli poważnych strat finansowych z powodu pandemii. Obecnie muszą się zmagać z wyzwaniami, jakimi są wyższe koszty produkcji wynikające z rosnących cen energii i inflacja. Czynniki te miały ogromny wpływ na konkurencyjność lokalnego sektora produkcji żywności w regionie Morza Bałtyckiego

Według danych statystycznych zebranych przez UNWTO – Światową Organizację Turystyki –  na całym świecie zauważyć można szybki wzrost popularności turystyki kulinarnej. Również sami mieszkańcy regionu Morza Bałtyckiego są coraz bardziej zainteresowani lokalnymi produktami, jedzeniem i turystyką kulinarną. By nadążyć za tym trendem, pojawiło się zapotrzebowanie na rynku usług turystycznych na bardziej atrakcyjne i urozmaicone ofert i usługi w zakresie turystyki kulinarnej. W Europie, region Morza Bałtyckiego wciąż pozostaje mało znany jako miejsce warte odwiedzenia ze względu na kulinarne atrakcje turystyczne. Aktywny udział producentów żywności w branży turystycznej jest szansą na to, by ich oferta stała się bardziej widoczna i atrakcyjna dla gości.

Cel projektu
Celem projektu BASCIL jest rozwój usług turystyki kulinarnej na terenach wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego i poprawa konkurencyjności lokalnych producentów żywności poprzez dywersyfikację ich działań biznesowych w zakresie branży turystycznej.

Międzynarodowa współpraca
Istotnym jest, by zebrać i przeanalizować istniejące informacje oraz najlepsze praktyki stosowane w danym regionie. Następnie będzie możliwość stworzenia zrównoważonych, kompleksowych rozwiązań minimalizujących różnego rodzaju ryzyka względem lokalnych producentów żywności i ich sieci w regionie Morza Bałtyckiego. Rozwiązując podobne problemy i przeprowadzając łączną analizę różnych możliwości, mocnych i słabych stron, osiągnięty zostaje efekt synergii, który pozwala na opracowanie wspólnych (lecz możliwych do modyfikacji w zależności od potrzeb) rozwiązań dla tych grup docelowych.

Rezultaty projektu są ogólnie dostępne i mają zastosowanie dla szerszej grupy producentów żywności zainteresowanych dywersyfikacją swojej działalności biznesowej. Regiony i sieci pilotażowe z każdego kraju uczestniczącego w projekcie są jego częścią.
Z regionu pomorskiego Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzeczy Słupi uczestniczy jako region pilotażowy.
Osoba kontaktowa: Marcin Heron
m.heron@pds.org.pl, 608 506 899

Czas trwania projektu: styczeń 2023 – grudzień 2025

BASCIL jest projektem współpracy międzynarodowej,  w którym udział bierze 15 partnerów z 8 krajów (Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Finlandia). Z Polski partnerami projektu są Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Agencja Rozwoju Pomorza oraz Fundacja Natura Polska.

Partnerzy projektu:
– 
Krinova Incubator och Science Park,
– Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda,
​- LANDURLAUB Mecklenburg-Vorpommern e.V,
​- Asociacija “Klaipėdos regionas”,
​- Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
​- Lietuvos socialinių mokslų centras,
​- Lietuvos kaimo turizmo Asociacija,
​- Fundacja Natura Polska,
​- HANENnaeringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat of Innlandsfiske,
​- Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”,
​- Biedriba “Zemnieku saeima”,
​- MTÜ Eesti Maaturism,
​- Agencja Rozwoju Pomorza,
​- South-Eastern Finland University of Applied Sciences
​- Lomalaidun ry

Budżet całkowity projektu (8 krajów, 15 partnerów) to 3,348,779.95 EURO, z czego wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwota 2,389,394.52 EURO oraz dofinansowania norweskiego 181,018.40 EURO.

Osoba kontaktowa w projekcie: Magdalena Sokołowska,
m.sokolowska@prot.gda.pl, + 48 58 732 70 47

www.interreg-baltic.eu
www
interreg-baltic.eu/news-2022/new-business-models-for-food-producers/

Pobierz plakat projektu

1 1

Spotkanie partnerskie w Finlandii

W dniach 06-08 marca 2024 czternastu partnerów projektu z 8 krajów, w tym z regionu pomorskiego: Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. spotkało [...]
BASCIL Łotwa

Partnerzy projektu BASCIL spotkali się na Łotwie

Kolejne spotkanie partnerskie odbyło się w dniach 4-6 grudnia na Łotwie. Część warsztatowo-wykładowa zaplanowana została w Rydze, a gospodarze spotkania, Latvian Country Tourism Association, zaplanowali [...]
Pomorskie Business Summit 2023

Pomorskie Business Summit 2023

Dobre praktyki producentów lokalnych, nowe trendy w 2024 roku i spotkanie z ekspertami w ramach spotkania Pomorskie Business Summit już za nami.
Hackathon 3

Warsztatu Innowacji: Food Business Hackathon

Kreatywna i warsztatowa praca to główny cel Food Business Hackathon, który odbył się 07 listopada w gościnnych progach Arche Dwór Uphagena Gdańsk przy wsparciu: Change [...]
BASCIL Logo Standard small

Zapytanie ofertowe Projekt BASCIL

W związku z realizacją projektu BASCIL, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna opublikowała zapytanie ofertowe na: świadczenie usług w zakresie wsparcia interesariuszy związanych z turystyką kulinarną oraz wyselekcjonowanych MŚP z [...]
Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna