Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • maklowicz baner
    Makłowicz w regionie pomorskim


Projekt BASCIL

BASCIL Logo Artykuł

Od stycznia 2023 Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jest partnerem w projekcie Bascil – Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Mali przedsiębiorcy z terenów wiejskich produkujący żywność doświadczyli poważnych strat finansowych z powodu pandemii. Obecnie muszą się zmagać z wyzwaniami, jakimi są wyższe koszty produkcji wynikające z rosnących cen energii i inflacja. Czynniki te miały ogromny wpływ na konkurencyjność lokalnego sektora produkcji żywności w regionie Morza Bałtyckiego.

Według danych statystycznych zebranych przez UNWTO – Światową Organizację Turystyki –  na całym świecie zauważyć można szybki wzrost popularności turystyki kulinarnej. Również sami mieszkańcy regionu Morza Bałtyckiego są coraz bardziej zainteresowani lokalnymi produktami, jedzeniem i turystyką kulinarną. By nadążyć za tym trendem, pojawiło się zapotrzebowanie na rynku usług turystycznych na bardziej atrakcyjne i urozmaicone ofert i usługi w zakresie turystyki kulinarnej. W Europie, region Morza Bałtyckiego wciąż pozostaje mało znany jako miejsce warte odwiedzenia ze względu na kulinarne atrakcje turystyczne. Aktywny udział producentów żywności w branży turystycznej jest szansą na to, by ich oferta stała się bardziej widoczna i atrakcyjna dla gości.

Cel projektu
Celem projektu BASCIL jest rozwój usług turystyki kulinarnej na terenach wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego i poprawa konkurencyjności lokalnych producentów żywności poprzez dywersyfikację ich działań biznesowych w zakresie branży turystycznej.

Międzynarodowa współpraca
Istotnym jest, by zebrać i przeanalizować istniejące informacje oraz najlepsze praktyki stosowane w danym regionie. Następnie będzie możliwość stworzenia zrównoważonych, kompleksowych rozwiązań minimalizujących różnego rodzaju ryzyka względem lokalnych producentów żywności i ich sieci w regionie Morza Bałtyckiego. Rozwiązując podobne problemy i przeprowadzając łączną analizę różnych możliwości, mocnych i słabych stron, osiągnięty zostaje efekt synergii, który pozwala na opracowanie wspólnych (lecz możliwych do modyfikacji w zależności od potrzeb) rozwiązań dla tych grup docelowych.

Rezultaty projektu są ogólnie dostępne i mają zastosowanie dla szerszej grupy producentów żywności zainteresowanych dywersyfikacją swojej działalności biznesowej. Regiony i sieci pilotażowe z każdego kraju uczestniczącego w projekcie są jego częścią. Z regionu pomorskiego Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzeczy Słupi uczestniczy jako region pilotażowy.

Czas trwania projektu: styczeń 2023 – grudzień 2025

BASCIL jest projektem współpracy międzynarodowej,  w którym udział bierze 15 partnerów z 8 krajów (Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Finlandia). Z Polski partnerami projektu są Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Agencja Rozwoju Pomorza oraz Fundacja Natura Polska.

Partnerzy projektu:
– 
Krinova Incubator och Science Park,
– Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda,
​- LANDURLAUB Mecklenburg-Vorpommern e.V,
​- Asociacija “Klaipėdos regionas”,
​- Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
​- Lietuvos socialinių mokslų centras,
​- Lietuvos kaimo turizmo Asociacija,
​- Fundacja Natura Polska,
​- HANENnaeringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat of Innlandsfiske,
​- Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”,
​- Biedriba “Zemnieku saeima”,
​- MTÜ Eesti Maaturism,
​- Agencja Rozwoju Pomorza,
​- LAB-Ammatikorkeakoulu,
​- Lomalaidun ry

Budżet całkowity projektu (8 krajów, 15 partnerów) to 3 388 965,55 EURO, z czego wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwota 3 026 928,75 EURO.

Osoba kontaktowa w projekcie: Izabela Stubińska,
i.stubinska@prot.gda.pl, + 48 58 732 70 47

https://www.interreg-baltic.eu

https://interreg-baltic.eu/news-2022/new-business-models-for-food-producers/

Pobierz plakat projektu

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna