Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

 • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
  Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Polityka Prywatności

Polityka Prywatności – Czyli Zasady Przetwarzania Danych Osobowych Przy Korzystaniu Ze Strony Internetowej https://www.prot.gda.pl/

 1. Pomorska Organizacja Turystyczna (PROT) z siedzibą przy ul. Wały Jagiellońskie 2a w Gdańsku Jest Administratorem Twoich danych osobowych. PROT realizujemy celu promowania i rozwoju turystyki regionu. Działania prowadzimy zarówno w kraju jak i za granicą.
 2. Skontaktuj się z nami w sprawie Twoich danych osobowych, które są pozyskane od Ciebie
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu w ramach wyrażonych zgód, które odrębnie wyrażasz w celu:

– w celu realizacji spływających do nas zapytań i udzielanych odpowiedzi

 1. Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie
 • imię i nazwisko
 • informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)
 • numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
 • informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 • historia Twojej komunikacji z nami
 • dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
 • informacje o źródłach pozyskania Twoich danych
 • twoje reklamacje
 • dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem
 1. Korzystamy z plików cookies czyli pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania płatności. Wykorzystujemy te małe pliki (cookies) w celu:

– prezentacji treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,

– Strona nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,

– zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),

Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Waszych urządzeń, także przeniesienie na Wasze Urządzenie wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Serwisy z którymi współpracujemy i mogą zamieszczać pliki cookies to Google Analytics, Facebook, Linkedin.

 1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to

– Jeśli wyraziłeś odrębną zgodę Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji komunikacji marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną;

– Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w naszym serwisie przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Tobie skorzystania z uprawnień przyznanych przez regulamin serwisu; 

– dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;

– jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o tym jak prowadzimy serwis, w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi z powołaniem na uzasadniony interes, jaki mamy w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszym serwisem;

– wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących nasz i naszych partnerów

 1. Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania.

– udzielanie odpowiedzi – przez czas niezbędne dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;

– pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług).

 1. Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe możemy powierzyć naszym partnerom biznesowym:

– firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania – dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, wysyłać komunikaty marketingowe drogą elektroniczną lub telefoniczną

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane. 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych by zapewnić im zasady:

– Adekwatność – Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

– transparentność – dzięki temu dokumentowi staramy się zapewnić Tobie pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi.

– prawidłowość – chcielibyśmy aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą dlatego możesz je aktualizować i poprawiać

– integralność i poufność – Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające  obejmujące środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

– rozliczalność – udzielimy Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych a które tu opisujemy

 1. Masz prawo do

– Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

– Prawo do poprawiania danych –  masz prawo poprosić nas o poprawienie, aktualizację swoich danych, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Jeżeli mimo zastosowania reguły uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

– Prawo do żądania usunięcia danych – zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

– prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) – jeśli w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

11.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@prot.gda.pl

 

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna