Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


4 Europejski Tydzień Makroregionalny w Brukseli #EUMRSWeek

top na prot

W tym tygodniu w ramach koordynacji obszarem Turystyka w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego uczestniczyliśmy w 4 Europejskim Tygodniu Makroregionalnym w Brukseli #EUMRSWeek.

Tydzień Strategii Makroregionalnych UE (EU MRS Week) to największe doroczne wydarzenie poświęcone czterem unijnym strategiom makroregionalnym: 

– Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR); 
– Strategia UE dla regionu Dunaju (EUSDR);
– Strategia UE dla regionu Adriatyku i Morza Jońskiego (EUSAIR);
– Strategia UE dla regionu alpejskiego (EUSALP) 

Od czasu rozpoczęcia Tygodnia UE MRS w 2020 r. stał się on ważną platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, wzmacniającą koordynację między uczestniczącymi krajami makroregionalnymi, interakcje między strategiami, a przedstawicielami instytucji UE oraz promującą kwestie horyzontalne, takie jak proces uczenia się dobrych praktyk, skutecznej realizacji wspólnej się polityki i wymiana doświadczeń. Czwarty Tydzień Strategii Makroregionalnych UE (EU MRS Week) realizowany był w formacie hybrydowym w dniach 24-28 kwietnia 2023 r. 

Podążając za hasłem “Transform to thrive”  (transformacja w kierunku rozwoju), wydarzenie skupiło się na trzech tematach: Energia, Umiejętności i Finansowanie. Od rana 24 do 26 kwietnia 2023 r. po raz drugi z rzędu program przejęły cyfrowe sesje interesariuszy strategii makroregionalnych. Spotkania w Brukseli, w których uczestniczyła z ramienia PROT Koordynator Obszaru Turystyka, zaczęły się 26 kwietnia, a otworzyła je Elisa Ferreira, komisarz ds. spójności i reform. Region Morza Bałtyckiego reprezentowany był przez Koordynatorów Obszarów: Turystyka, Kultura, Edukacja, Innowacje, Planowanie Przestrzenne i Biogeny, przedstawicieli Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Bałtycki Punkt Kontaktowy (BSP). Sesje tematyczne wokół trzech tematów trwały pełne dwa dni, a poprzedzone były indywidualnymi spotkaniami tematycznymi realizowanymi przez poszczególnych koordynatorów. Eksperci ds. turystyki i kultury spotkali się na dyskusji dotyczącej m.in. szlaków kulturowych, digitalizacji w turystyce, roli kobiet i młodzieży w turystyce i wspólnej wymianie informacji o działaniach turystycznych w czterech strategiach makroregionalnych. Była to pierwsza wymiana międzynarodowa dla koordynatorów Startegii, ale kolejne spotkanie zaplanowaliśmy jeszcze w tym roku, m.in. w trakcie Bałtyckiego Forum Turystycznego w Tallinie, które planowane jest na 11 października. 

 
Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna