• „Ruszamy za Wisłę!” - zwiedzaj Powiśle, Żuławy i Krainę Zalewu Wiślanego


Projekty

Projekty

Dzięki efektywnie pozyskiwanym środkom zewnętrznym możliwa jest realizacja szeregu projektów o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. PROT sięga zarówno po dotacje krajowe w ramach konkursów ogłaszanych przez MSiT ale również środki unijne w ramach dostępnych programów operacyjnych i transgranicznych instrumentów wsparcia.

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE
PROJEKTY ZREALIZOWANE

Jak dotąd łączna kwota pozyskanych środków przez PROT to ponad 7 mln zł .

PROT © 2016
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna