Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Attractive Hardwoods

attractive hardwoods thumb

Miło nam poinformować, że Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna od lipca bieżącego roku jest oficjalnym partnerem przy realizacji projektu Attractive Hardwood

Attractive Hardwoods – międzynarodowy projekt bazujący na wykorzystaniu potencjału naturalnych walorów krajobrazowych jakimi są kompleksy leśne, obszary chronionego krajobrazu do tworzenia konkurencyjnej oferty przyjazdowej: myślistwo, łowiectwo, birdwatching, etc. Taki kierunek pozwoli ożywić gospodarkę turystyczną jak dotąd mniej eksplorowanych terenów regionu pomorskiego np. Borów Tucholskich czy obszarów Natura 2000, jak również wpisuje się w trend związany z aktywnym spędzaniem czasu na łonie natury.

Głównymi celami projektu jest  rozwój ekoturystyki w obszarach leśnych Południowego Bałtyku, nadanie znaczenia i podkreślenie wagi turystyce i rekreacji leśnej przy jednoczesnym zachowaniu równowagi  w aspekcie ochrony dóbr naturalnych.

W ramach projektu podjęte będą działania zmierzające do wymiany wiedzy,  podjęcia dialogu i  wypracowania wspólnego stanowiska różnych interesariuszy np. agencji turystycznych i organizacji ochrony przyrody. Opracowana będzie strategia rozwoju, wykorzystania potencjału i promocji obszarów naturalnych jako bazy do tworzenia atrakcyjnych pakietów turystycznych.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jako partner w projekcie odpowiedzialna będzie za:
– organizację spotkań B2B z touroperatorami zagranicznymi w celu przedstawienia potencjału regionu pomorskiego i konkretnej oferty turystycznej w obszarze ekoturystyki
– organizację wizyt studyjnych dla touroperatorów, dziennikarzy i blogerów ukierunkowanych na poznanie naturalnych walorów przyrodniczych, atrakcyjnych ofert związanych z obszarów leśnych, kuchni bazującej na naturalnych produktach leśnych.
– współudział w kampanii wizerunkowej (sesja fotograficzna, promocja ofert w wydawnictwach i stronach internetowych)
– opracowanie katalogu ofert turystycznych związanych z ekoturystyką.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.  

Koordynator projektu: Monika Frankowska
m.frankowska@prot.gda.pl
tel.: (+48) 58 732 70 46

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna