Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • zrodla informacji slider
    Źródła informacji


Zarząd PROT wybrany na kolejną kadencję

walne PROT 2019

27 czerwca w gościnnych progach Muzeum Emigracji w Gdyni odbyło się Walne Zebranie Wyborcze, Członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku działalności stowarzyszenia jak i ostatnich 4 lat pracy Zarządu organizacji. W swoim wystąpieniu Prezes Marta Chełkowska zaprezentowała najważniejsze dane i wskaźniki prezentujące stan gospodarki turystycznej regionu, jak również aktywność PROT w zakresie marketingu, promocji i współpracy z krajową i zagraniczną branżą turystyczną. Uzupełnieniem wystąpienia była prezentacja Dyrektor Krystyny Hartenberger-Pater dotycząca realizacji założeń finansowych w 2018 roku. Członkowie zgromadzenia pozytywnie ocenili działalność Stowarzyszenia i jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi.

Potwierdzeniem dobrej oceny pracy Zarządu był również fakt, że wszyscy dotychczasowi członkowie ubiegający się o reelekcję otrzymali poparcie zgromadzenia do kontynuacji prac przez najbliższe 4 lata. Jedyną zmianą w składzie V kadencji, jest obecność Pana Przemysława Rychtera z Lokalnej Organizacji Turystycznej Łeba-Błękitna Kraina , który zastąpił Pana Włodzimierza Wolskiego reprezentującego LOT Ustka, który postanowił nie kandydować w wyborach. Kolejnym krokiem był wybór Prezesa PROT, na kolejną kadencję Członkowie PROT ponownie wybrali Panią Martę Chełkowską – Dyrektor Dep. Turystki UMWP. Nie zmieniony pozostaje również skład Komisji Rewizyjnej, której przewodniczyć będzie Pan Piotr Kończewski reprezentujący LOT Kociewie.

Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 3 lipca Zarząd PROT podjął decyzje dotyczące wyboru wiceprezesów i skarbnika organizacji, a Komisja Rewizyjna wskazała zastępcę przewodniczącego. Wszystkie te funkcje pełnić będą dotychczasowi reprezentanci.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej V kadencji Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej:

Marta Chełkowska – Prezes

Bogdan Donke – Wiceprezes

Tomasz Kloskowski – Wiceprezes

Joanna Orłowska – Skarbnik

Anna Zbierska – Członek Zarządu

Magdalena Czarzyńska-Jachim Członek Zarządu

Ewa Kosakowska – Członek Zarządu

Wojciech Okroj – Członek Zarządu

Adrian Bogusłowicz – Członek Zarządu

Przemysław Rychter – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Piotr Kończewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Socik – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Piotr Pułkowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Dziękując za zaufanie jakim ponownie obdarzyli Państwo władze naszego Stowarzyszenia, zachęcamy do ścisłej współpracy z Zarządem jak i Biurem PROT w podejmowaniu inicjatyw i realizacji projektów na rzecz rozwoju i promocji turystyki w woj. pomorskim.

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna