Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • zrodla informacji slider
    Źródła informacji


„Turystyka i praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”

europa nostra

Turystyka jest niezwykle interesującym i wielowymiarowym zjawiskiem współczesnego świata. Stale rosnąca liczba osób podróżujących powoduje implikacje dla wielu sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Funkcje pełnione przez turystykę nie ograniczają się jedynie do istotnych z indywidualnego punktu widzenia kwestii wypoczynku i kształcenia, ale dotyczą również rozwoju regionów turystycznych czy zapewnienia źródła utrzymania dla ponad 10% pracujących na świecie.

Skala ruchu turystycznego, w którym uczestniczy ponad miliard osób rocznie, stawia przed turystyką wciąż nowe wyzwania. Rosnące i szybko zmieniające się upodobania turystów generują coraz większe zapotrzebowanie na obsługę, która jest wyjątkowo pracochłonna. Turystyka jest jednym z największych pracodawców, tworzy nowe miejsca pracy, przyczyniając się do aktywizacji obszarów recepcji turystycznej.

Praca w turystyce daje wiele możliwości rozwoju. Umożliwia pracownikom realizację pasji życiowych i osiąganie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), dostrzegając znaczenie kadr turystycznych, ogłosiła hasło przewodnie roku 2019: „Turystyka i praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”. Ta myśl przewodnia jest tematem międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w Gdańsku 18 października 2019 r. Gdańsk jako miasto otwarte, tolerancyjne i europejskie jest predystynowany do organizacji tej konferencji. Dziedzictwo historyczne, etos pracy i solidarności kreują jego unikalny potencjał turystyczny.
Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia korespondujące z tematem, takim jak:
– system szkolenia i zatrudnienia kadr turystycznych,
– kształtowanie jakości usług turystycznych,
– szeroko rozumiana współpraca turystyczna,
– polityka turystyczna,
– marketing turystyczny,
– rozwój nowych form turystyki,
– ekologia,
– przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom związanym z turystyką.

Do udziału w konferencji zapraszamy środowisko naukowe, decydentów,
pracodawców i pracowników turystyki oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Miejsce konferencji:
Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto
ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk

Szczegółowe zasady publikacji ukażą się na witrynie internetowej konferencji http:// fen.umg.edu.pl.
Decyzję dotyczącą dopuszczenia referatu do wystąpienia i publikacji podejmie Komitet Naukowy po otrzymaniu zgłoszenia wraz z abstraktem.

Język konferencji
Wystąpienia odbędą się w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Opłaty
Udział bez publikacji – 100 zł
Udział bez publikacji (student) – 50 zł
Udział z publikacją w zeszycie naukowym – 500 zł
Udział z publikacją w monografii – 250 zł
Dla członków PROT dostępna jest opcja: “udział w konferencji bez publikacji” z 50% zniżką (po zniżce to kwota 50zł). Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio na adres biuro@academiaeuropanostra.eu  z dopiskiem w temacie maila – Członek PORT.

Informacje dodatkowe
Kartę zgłoszenia, abstrakt oraz pełny tekst referatu należy przesłać na adres e-mail: biuro@academiaeuropanostra.eu
Dowód wpłaty opłaty konferencyjnej proszę kierować na adres e-mail:
biuro@academiaeuropanostra.eu , (w tytule maila proszę wpisać: OPŁATA XII FEN 2019 + imię i nazwisko uczestnika).

Komunikat
Karta Zgłoszenia
Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna