Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Walne Zebranie Członków PROT

walne zebranie czlonkow prot

W dniu 24 czerwca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się Walne Zebranie Członków PROT.

Pani Prezes Marta Chełkowska podsumowała rok 2020 przedstawiając sprawozdanie merytoryczne, Dyrektor Łukasz Magrian podsumował finanse za rok 2020. Następnie Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi PROT za rok 2020.

Była to pierwsza okazja, po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, do wspólnego spotkania i porozmawiania o przyszłości branży turystycznej. Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i owocne rozmowy.

Prezentacja z Walnego Zebrania Członków PROT

Wypowiedź Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna