Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Ruszyła strona internetowa Obszaru Tematycznego Turystyka

sustainable tourism BSR 1 na stronę PROT

Od marca br. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna pełni rolę Koordynatora Obszaru Tematycznego TURYSTYKA w ramach Strategii Bałtyckiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Zapraszamy na oficjalną stronę Policy Area Tourism, na której prezentujemy informacje o planie działania, nadchodzących wydarzeniach, międzynarodowych projektach związanych z turystyką i możliwościach finansowania nowych projektów międzynarodowych.

sustainable tourism BSR 5

W ramach Obszaru Turystyka międzynarodowe konsorcja inicjują i aktywnie realizują projekty, platformy oraz procesy mające na celu np. wypracowanie wspólnych rozwiązań lub polityk. Taka konstrukcja umożliwia aktywizowanie interesariuszy w regionie Morza Bałtyckiego reprezentujących bardzo różne dziedziny i instytucje poprzez współpracę na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego.

Projekty, platformy i procesy realizowane w ramach strategii mogą otrzymać status Flagship. Jest on nadawany przez komitety sterujące lub grupy sterujące w każdym Obszarze Tematycznym sprawdzające czy spełniają one niezbędne kryteria merytoryczne oraz wymogi dotyczące potencjalnego zasięgu działań i czy mają międzynarodowy charakter. Strategia nie dysponuje własnym funduszem. Jej beneficjenci ubiegają się o środki w ramach ogólnie dostępnych programów, głównie Program współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-27 i inne. Koordynator Obszaru szczegółowo może wyjaśnić możliwości finansowania nowych inicjatyw turystycznych oraz ułatwić nawiązanie kontaktów z podobnymi partnerami w krajach Regionu Morza Bałtyckiego.

sustainable tourism BSR 6

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) określona została jako pierwsza strategia makroregionalna UE o charakterze wewnątrzunijnym. SUE RMB została zatwierdzona w 2009 roku przez Radę Europejską, a jej głównym inicjatorem był Parlament Europejski.

Istotą Strategii jest współpraca na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem świata nauki, ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego. SUE RMB jest realizowana w oparciu o środki w ramach istniejących instrumentów finansowych EU,  środki pochodzące z budżetów narodowych oraz środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych.

Implementację Strategii oparto na Planie Działania, zawierającym Obszary Tematyczne i Działania Horyzontalne. Plan Działania SUE RMB opiera się na trzech nadrzędnych celach: ochrona morza, rozwój połączeń w regionie, wzrost dobrobytu (Save the Sea, Connect the Region, Increase Prosperity).

Zachęcamy do śledzenia informacji, które pojawiają się na stronie oraz do kontaktu z Koordynatorem Obszaru Magdą Leszczyna-Rzucidło (m.rzucidlo@prot.gda.pl).

PATOURISM logotype cmyk
Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna