Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Konkurs grantowy IMPULS

konkurs grantowy

Od 15 lipca 2022 do 21 lipca 2022 r. będzie trwać grantowy konkurs IMPULS skierowany do pomorskiej branży czasu wolnego realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

O grant mogą ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy z branży czasu wolnego którzy:

– posiadają PKD głównej działalności wskazane w Regulaminie Konkursu Grantowego – poniżej tabela. Są wśród nich przedsiębiorcy oferujący usługi noclegowe, gastronomiczne, sportowe, artystyczne, zajmujący się organizacją turystyki oraz wydarzeń biznesowych i rekreacyjnych.
– działają co najmniej od 1 stycznia 2019 r. oraz od tego czasu posiadają wyżej wspomniany PKD dzielności głównej. PKD zostały wskazane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego.
– ich główna siedziba oraz realizowany projekt będą zlokalizowane w województwie pomorskim
– wykażą co najmniej 25% spadek przychodów, liczony jako średnia z lat 2020-2021, w stosunku do roku 2019.


Pula środków  do rozdysponowania  w konkursie to 40 981 428 zł.

Firmy będą mogły pozyskać dofinansowanie na realizowane projekty od 25 tys. do 160 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dot. konkursu w dołączonym załączniku: Konkurs grantowy

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna