Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


DRUGIE WARSZTATY DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI w ramach projektu BASCIL

3a 1

26 października 2023, w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku, odbyły się kolejne warsztaty dla lokalnych producentów żywności, którzy w ramach międzynarodowego projektu BASCIL pracują nad dywersyfikacją swojej oferty i stworzeniem/rozwojem usług w obszarze turystyki kulinarnej.

7 1

Tym razem uczestnicy warsztatów, wspierani przez eksperta turystyki kulinarnej – Huberta Gonerę z firmy Landbrand skupili się na wyborze tematyki i zakresu planowanych usług. Następnie pod okiem trenerek z Agencji Rozwoju Pomorza – Moniki Dmitrzak i Anny Dziadkiewicz opracowywali wstępny zarys usługi, pracując na kanwie modelu biznesowego – jednego z narzędzi wchodzących w skład modelu opracowywanego w ramach projektu BASCIL.

Spotkanie było doskonałą okazją do nawiązywania współpracy pomiędzy uczestniczącymi w nim firmami, wymiany informacji i doświadczeń.

Kolejnym etapem będzie doskonalenie zaprojektowanych usług w trakcie Hackathonu, który odbędzie się 07.11.2023r.

Przebieg spotkania wspierali przedstawiciele Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która wraz z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. jest partnerem projektu BASCIL.

Projekt Bascil współfinansowany ze środków programu Interreg Baltic Sea Region.

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna