Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Zapytanie ofertowe Projekt BASCIL

BASCIL Logo Standard small

W związku z realizacją projektu BASCIL, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna opublikowała zapytanie ofertowe na: świadczenie usług w zakresie wsparcia interesariuszy związanych z turystyką kulinarną oraz wyselekcjonowanych MŚP z woj. pomorskiego przy wdrażaniu procesu dywersyfikacji usług i ich promocji w ramach projektu „BASCIL”.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w serwisie Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/168298?sekcja=ogloszenie 

Oferty należy składać za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności do dnia 7 sierpnia 2023 r., do godz. 24:00.

 

 

Aktualizacja z dn. 9.08.2023r.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

 

1.  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta tj.:

Landbrand Hubert Gonera – ul. Czekoladowa 4, 61-680 Poznań

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu była cena z wagą 100%

2. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę firmy:

Landbrand Hubert Gonera

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/168298?sekcja=oferty

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna