Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

 • Gwiazdka Michelin w Pomorskiem
  Pomorskie ma swoją gwiazdkę Michelin!


Walne Zebranie PROT

Walne Zebranie Członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odbędzie się w dniu 20.06.2012 r. o godz. 11.00 – pierwszy termin, Sala im. Lecha Bądkowskiego (okrągła), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27. Drugi termin Walnego Zebrania PROT odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.15.

Poniżej znajduje się porządek obrad, zgodnie z którym przedstawione zostanie sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011.

W dniu zebrania biuro PROT otwarte będzie do godziny 9.30

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1.  Otwarcie Walnego Zebrania.
 2.  Wybór przewodniczącego Zebrania.
 3.  Wybór protokolanta obrad.
 4.  Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 5.  Zatwierdzenie porządku obrad.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie anulowania składek dwóch podmiotów- Fundacja Zamek w Gniewie, Stowarzyszenie Turystyczne Ziemia Wejherowska
 9.  Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności PROT za rok 2011.
 10.  Przedstawienie sprawozdania finansowego PROT za rok 2011.
 11.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2011.
 12.  DYSKUSJA
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności PROT za rok 2011.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego PROT za rok 2011.
 15.  Podjęcie uchwały udzielającej absolutorium Zarządowi za rok 2011.
 16.  Sprawy różne.
 17.  Podjęcie uchwał i wniosków zaproponowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 18.  Zamknięcie zebrania.

 

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna