Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • zrodla informacji slider
    Źródła informacji


VI Forum Europa Nostra

vi forum europa nostra thumb

„Ruch graniczny na granicach Unii Europejskiej: Bałtyk – Polska – Pomorze”
to temat konferencji naukowej organizowanej w ramach VI Forum Europa Nostra przez
stowarzyszenie Academia Europa Nostra, Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa
w Gdańsku, Akademię Morską w Gdyni i Miasto Malbork. Konferencja odbędzie się
w dniach 16 – 17 lutego 2013 r. w Malborku. Ważnym punktem programu forum jest
wyjazd edukacyjny do przejścia granicznego Grzechotki – Mamonowo II.
Podpisanie 14 grudnia 2011 r. w Moskwie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego otworzyło
nowy etap w relacjach polsko – rosyjskich oraz w relacjach między Unią Europejską
i państwami z nią sąsiadującymi.
Proces integracji europejskiej doprowadził do likwidacji granic wewnętrznych a tym
samym swobodnego ruchu osobowego wewnątrz Unii. Jednocześnie postępowała zmiana
funkcji granic zewnętrznych. Granice przestały być barierami migracji i turystyki. Istotnym
przełomem w przełamaniu tej bariery było wdrożenie koncepcji małego ruchu
granicznego.
Organizatorzy, kierują swoje zaproszenie do ośrodków naukowych, instytucji
administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
zainteresowanych tematyką konferencji. Uczestnicy dyskutować będą nie tylko o małym
ruchu granicznym między Polską i Rosją, ale również w innych częściach Europy
ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza Bałtyckiego.
Podczas konferencji poruszone zostaną problemy:
• Granice w Europie, dokumenty i procedury graniczne,
• Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne ruchu granicznego,
• Zarządzanie granicą, bezpieczeństwo osobowego i towarowego ruchu granicznego,
• Organizacja i promocja współpracy transgranicznej,
• Istota i rozwój małego ruchu granicznego,
• Aspekty ekologicznego ruchu granicznego,
• Obsługa międzynarodowego ruchu turystycznego,
• Ewolucja turystyki międzynarodowej w Europie,
• Rozwój turystyki i rekreacji na obszarach małego ruchu granicznego,
• Produkty turystyki przygranicznej i transgranicznej.
Zatwierdzone przez Komitet Naukowy referaty opublikowane zostaną
w recenzowanej monografii oraz w zeszycie naukowym. Starannie dobrane wystąpienia
plenarne oraz możliwość swobodnej dyskusji, w połączeniu z miejską ofertą
i interesującym programem, pozwolą owocnie i milo spędzić czas.
Malbork zawsze odgrywał szczególną rolę w obsłudze podróżnych pełniąc funkcję
stolicy państwa, województwa i powiatu. Prestiż i potencjał Zamku Malborskiego,
doświadczenie organizatorów oraz kwalifikacje i kompetencje prelegentów zapewnią
wysoki poziom wydarzenia i atrakcyjność pobytu.
Ramowy program konferencji naukowej pt.
„Ruch graniczny na granicach Unii Europejskiej:
Bałtyk – Polska – Pomorze”
zorganizowanej w ramach VI Forum Europa Nostra
16 lutego 2013r. (sobota)
8:00 wyjazd autokaru sprzed Akademii Morskiej w Gdyni
Konferencja część I
Zamek w Malborku, Sala Narożna – w płn. – wsch. narożniku Zamku Średniego
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników (recepcja przed wejściem na salę Narożną Zamku)
10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie konferencji
10:15 – 12:00 Adresy powitalne
Konferencja część II
Ośrodek Konferencyjny KARWAN w Malborku
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa (parter)
12:30 – 14:00 Wystąpienia plenarne (sala konferencyjna , II piętro)
14:00 – 14:30 Lunch (parter)
14:30 – 16:00 Wystąpienia plenarne
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa (II piętro)
16:15 – 18:00 Dyskusja
18:15 – Odjazd autokaru do Hotelu „Majewski” w Malborku
18:30 – 19:30 Czas wolny
19:30 Odjazd autokar do Ośrodka Konferencyjnego KARWAN
20:00 – 21:30 Kolacja –Ośrodek Konferencyjny KARWAN
17 lutego 2013r. (niedziela)
9:00 – 10.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji –Hotel „Majewski” (sala
konferencyjna)
10:15 Wyjazd studyjny do przejścia granicznego Grzechotki – Mamonowo II
12:00 – 13:00 Seminarium nt. małego ruchu granicznego
13:00 Zamknięcie VI Forum Europa Nostra
14:45 Przyjazd do Malborka
16:00 Przyjazd do Gdyni
Komitet Honorowy:
• Konsul FR w Gdańsku
• Konsul Generalny RP w Kaliningradzie
• Komendant Główny Straży Granicznej
• Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
• Sekretarz Generalny Polskiej Izby Turystyki
• Marszałek Województwa Pomorskiego
• Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
• Rektor Akademii Morskiej w Gdyni
• Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
• Starosta Powiatu Malborskiego
• Burmistrz Miasta Malbork
• Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
Komitet Naukowy:
• Prof. zw. dr hab. Włodzimierz W. Gaworecki – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
w Gdańsku
• Prof. zw. dr hab. inż. Piotr Palich – Akademia Morska w Gdyni
• Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner – Uniwersytet Gdański
• Prof. dr hab. Marek Grzybowski – Akademia Morska w Gdyni
• Prof. dr . Mirosław Boruszczak – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
• Prof. dr Barbara Dąbrowska – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
• Dr hab. Janusz Hochleitner – Muzeum Zamkowe w Malborku
• Doc. dr Henryk J. Lewandowski – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
• Dr inż. Jacek Hałaczkiewicz – Akademia Morska w Gdyni
• Dr Tomasz Studzieniecki – Akademia Morska w Gdyni
• Dr inż. Magdalena Warmińska – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Komitet Organizacyjny:
• Zastępca kierownika Katedry OUTH – Akademia Morska w Gdyni mgr inż.- Genowefa
Przytarska
• Wiceprezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Bogdan Donke
• Wiceprezes Academia Europa Nostra – Aleksandra Wołoszyk
• Burmistrz Miasta Malbork
• Starosta Powiatu Malborskiego
• Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
Sekretarz VI Forum Europa Nostra:
• Teresa Suchodolska
www.academiaeuropanostra.eu
http://fen.am.gdynia.pl
Biuro Organizacyjne Akademia Morska w Gdyni
Mgr inż. Genowefa Przytarska
Akademia Morska w Gdyni
Rejestracja abstraktów i kart zgłoszeniowych e-mail: asia@am.gdynia.pl
Tel./fax: (058) 69 01 210 (w godz. 9. 00-15. 00)
*
Muzeum Zamkowe w Malborku
Ośrodek Konferencyjny KARWAN, www.zamek.malbork.pl
Starościńska 1, 82-200 Malbork
*
Hotel Majewski w Malborku, www.hotel-majewski.pl
ul. Daleka 125, 82-200 Gmina Malbork

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna