Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Gwiazdka Michelin w Pomorskiem
    Pomorskie ma swoją gwiazdkę Michelin!


Bike Across the Baltic Kick-off w Turku – dobry start

top turku 900x443

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Bike Across the Baltic odbyło się w Turku w Finlandii w dniach 26-28.9.2023. Wydarzenie zgromadziło partnerów ze Szwecji, Polski, Estonii i Finlandii, a także kilka fińskich organizacji stowarzyszonych i innych interesariuszy. Celem spotkania było dalsze rozwijanie dobrych podstaw współpracy transbałtyckiej, które zostały ustanowione podczas fazy aplikacyjnej projektu. Ponieważ projekt ma na celu pomoc władzom lokalnym i regionalnym we wspieraniu turystyki rowerowej, organizacje stowarzyszone odgrywają kluczową rolę w projekcie. Spotkanie było zatem okazją do właściwego przedstawienia projektu organizacjom pozarządowym i innym zainteresowanym stronom, zarówno online, jak i na miejscu w Turku.  

Pierwszego dnia, po wspólnym lunchu i krótkiej wycieczce po kampusie Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Turku, partnerzy zebrali się, aby wspólnie omówić przyszłe działania projektu, a także po raz pierwszy przyjrzeć się zadaniom komunikacyjnym, jak również planowaniu finansowemu projektu i okresowym raportom. 

Drugi dzień rozpoczął się od pierwszego zanurzenia się w EuroVelo10, gdy partnerzy udali się do sąsiedniego miasta Naantali, aby przejechać na rowerze odcinek trasy EV10 w kierunku gminy Askainen.  Celem wycieczki było zapoznanie się z kryteriami certyfikacji w praktyce na miejscu. Uczestnicy przejechali 24-kilometrową trasę i odwiedzili dwie firmy posiadające znak Welcome Cyclists – usług przyjaznym rowerzystom. W drugiej części dnia partnerzy projektu dokładniej przeanalizowali nadchodzące działania i harmonogram projektu. 

Ostatni dzień inauguracji był poświęcony wspólnemu rozwojowi i wzajemnemu uczeniu się. Dzień rozpoczął się od internetowego wprowadzenia do projektu skierowanego do partnerów stowarzyszonych projektu i innych zainteresowanych stron. Agathe Daudibon z Europejskiej Federacji Cyklistów przedstawiła europejską sieć tras rowerowych EuroVelo oraz różne elementy skutecznej strategii turystyki rowerowej. Następnie kierownik projektu Heidi Heikkilä kontynuowała przegląd celów projektu BAB oraz przyszłych działań i wyników, któremu towarzyszyło przedstawienie partnerów.  

W warsztatach wzięło udział 17 uczestników. Podczas bardzo owocnej rozmowy poruszono tematy związane z turystyką rowerową, obejmujące zarówno sprzęt, oprogramowanie, jak i oprogramowanie organizacyjne, co zaowocowało określeniem kluczowych zasad rozwoju, którymi powinny kierować się władze przy opracowywaniu tras. Rozwój matrycy benchmarkingowej będzie kontynuowany w oparciu o wyniki warsztatów.

 

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna