Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Pierwsze w 2023 roku walne zebranie członków PROT

walne zebranie członków PROT styczeń 2023 6

W czwartek 12 stycznia 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się walne zgromadzenie członków PROT. Wzięło w nim udział ponad 50 osób. Na sali pojawiły się nowe twarze, czyli nowi pracownicy partnerskich instytucji, którzy mieli okazję powiedzieć kilka słów o sobie. Celem zebrania było przestawienie planu merytorycznego i finansowego na 2023 rok oraz uzyskanie aprobaty od zgromadzonych na zebraniu członków PROT.

Spotkanie otworzył wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Wiesław Byczkowski, który dokonał krótkiej analizy sytuacji branży turystycznej i wskazał na wyzwania przed jakimi organizacje turystyczne staną w tym roku.

Po wicemarszałku głos zabrała Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Chełkowska, która wiele uwagi poświęciła na omówienie trendów. Wskazała że w turystyce ważne będą takie aspekty jak wielozmysłowość, kreowanie u odbiorcy potrzeby doświadczania poprzez emocje, zapewnianie dobrostanu psychicznego, budowanie w miejscu pobytu gościa wartości ważnych dla niego. Powiedziała o możliwościach z jakich branża może korzystać, tworząc ofertę turystyczną, podkreślając, że jest ona m.in szansą na edukowanie gościa w zakresie ochrony środowiska czy poszanowania odmienności.

O działaniach, jakie stoją przed PROT w nowym roku opowiadał dyrektor biura PROT Łukasz Magrian. Dyrektor poinformował o otwarciu dwóch nowych placówek ZOPOT, nakreślił priorytetowe obszary działania dla PROT oraz kierunki finansowania zadań.

Wskazał projekty międzynarodowe, których częścią jest PROT, i te, o które organizacja aplikuje. Wymienił szereg działań, jakie będą prowadzone na rzecz promocji turystyki na rynku zagranicznym i krajowym.

Poinformował, że PROT będzie kontynuował wzmożone działania w Skandynawii z intencją wydłużenia sezonu turystycznego w Pomorskim i powrotu tych gości na citybreak do Trójmiasta oraz będzie rozwijał współpracę i działania na nowym rynku – czeskim, z którym Pomorskie zyskuje od wiosny bezpośrednie połączenie lotnicze.

Łukasz Magrian zaakcentował, że nadal będzie prowadzona kampania na rzecz promocji projektu Pomorskie Prestige, która scala interesy partnerów z branży kulinarnej i hotelarskiej oraz SPA. PROT nadal będzie prowadzić działania za granicą: organizować m.in wizyty studyjne blogerów, dziennikarzy i touroperatorów, podejmować wspólne akcje z ZOPOT-ami.

Dyrektor podkreślił, że PROT ma w tym roku aspiracje, by organizować szkolenia dla branży i aktywizować małe podmioty gospodarcze do współpracy wokół pilotażowego projektu “Marketing w turystyce”. Dyrektor wskazał, że PROT będzie w tym roku rozwijać własne produkty turystyczne takie jak jednodniowe wycieczki Pomorskie Tours czy Karta Turysty.

Poinformował członków o dwóch ważnych wydarzeniach, których organizacja będzie dla PROT nie lada wyzwaniem. W maju Pomorskie chce mocno zaznaczyć swoją obecność podczas Routes Europe, dużej imprezy dla branży lotnictwa cywilnego oraz mieć swój znaczący wkład w organizację Światowych Dni Turystyki, podczas których PROT będzie świętować jubileusz 20-lecia

Przedstawiony przez dyrektora biura PROT plan merytoryczny i finansowy został przyjęty przez członków jednomyślnie.

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna