Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • maklowicz baner
    Makłowicz w regionie pomorskim


Certyfikacja Punktów Informacji Turystycznej 2019

certyfikacja pcit

Zachęcamy do wzięcia udziału w certyfikacji punktów informacji turystycznej prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną. Certyfikacja punktów it, stanowi ważny element realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną polityki zarządzania jakością standardu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jej celem jest m.in. tworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze sobą na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej.

Ze względu na przedłużające się prace nad właściwym funkcjonowaniem elektronicznej aplikacji certyfikacyjnej, w uzgodnieniu z Polską Organizacją Turystyczną, PROT podjęła decyzję o przeprowadzeniu tego procesu wyłącznie poprzez tradycyjne formularze zgłoszeniowe. Wszystkie obiekty zainteresowane odnowieniem certyfikatu, jak również te, które po raz pierwszy ubiegać się będą o kategoryzację, prosimy o przesłanie do dnia 28 lutego br. na adres l.magrian@prot.gda.pl wypełnionego wniosku certyfikacyjnego. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, działająca przy PROT Regionalna Komisja Certyfikacyjna dokona oceny dokumentacji jak również zweryfikuje zawarte we wnioskach informacje, podczas bezpośredniej wizyty w Państwa obiektach.

Zgłoszenia przesłane po 28 lutego br. będą rozpatrywane w ramach kolejnych posiedzeń Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

Zwracamy uwagę na zmiany w regulaminie certyfikacji, w szczególności dot. kryteriów certyfikacji na poszczególne kategorie gwiazdek (od 1 do 4), w załączeniu poniżej dostępny jest aktualny formularz wniosku certyfikacyjnego, regulamin oraz kryteria oceny.

Więcej informacji na temat Certyfikacji znajda Państwo na stronie: www.pot.gov.pl , więcej informacji dot. regionalnego etapu certyfikacji udziela Łukasz Magrian – 58 732 70 42, l.magrian@prot.gda.pl  

Kryteria Certyfikacji Informacji Turystycznej

Regulamin certyfikacji informacji turystycznej w Polsce

Wniosek Certyfikacyjny

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna