Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Trans-Baltic Sea Bicycle Route

baner strona

Projekt “Trans-Baltic Sea Bicycle Route” stanowi wyjątkową inicjatywę mającą na celu rozwijanie zrównoważonej, dostępnej i przyjaznej dla klimatu formy turystyki. Rowerowa aktywność przyciąga coraz większą uwagę z roku na rok, dlatego też konsorcjum partnerów z czterech krajów Regionu Morza Bałtyckiego (Szwecja, polska, Estonia i Finlandia) postanowiło podjąć współpracę w ramach projektu, otrzymując fundusze od Instytutu Szwedzkiego na badania, analizę i ocenę potencjału dla rozwoju trasy EuroVelo10 łączącej sąsiadujące kraje leżące wokół Morza Bałtyckiego.

Cel projektu:
Głównym celem tego projektu jest opracowanie planu turystycznej trasy rowerowej w regionie Morza Bałtyckiego oraz utworzenie rozszerzonego konsorcjum partnerów, które będzie mogło współpracować w celu promowania zrównoważonych praktyk turystycznych związanych z turystyką rowerową, także na obszarach wiejskich. Partnerami projektu są organizacje branżowe, regionalna organizacja turystyczna i firmy specjalizujące się w promocji turystyki rowerowej . Każdy z tych partnerów wnosi unikalną wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego planowania i rozwoju trasy rowerowej w regionie Morza Bałtyckiego.

Główne działania projektowe:
    – Określenie optymalnej trasy, uwzględniającej infrastrukturę i usługi przyjazne dla rowerzystów wzmacniając regionalne odcinki trasy EuroVelo10
    – Identyfikacja i nawiązanie kontaktu z ważnymi interesariuszami, zainteresowanymi dalszym rozwojem regionalnych tras rowerowych w Regionie Morza Bałtyckiego
    – opracowanie porozumienia lub stałych ram współpracy w celu wzmocnienia więzi w regionie i stworzenia solidnych podstaw do dalszego rozwoju bałtyckiego szlaku rowerowego w oparciu o EuroVelo10
    – Identyfikacja i poszukiwanie dalszego finansowania dla przedłużenia i rozwoju współpracy.

Projekt dofinansowany ze środków Instytutu Szwedzkiego

opera snapshot 2021 10 14 144211 outlookofficecomProjekt rozpoczął się w 2021 roku i zakończył w maju 2023 roku.

Partnerzy projektu:
  – Lider: Cykelframjandet (Szwecja)
  – Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (Polska)
  – BikeLand.fi (Finlandia)   
– CityBike (Estonia)

logo prot en 1
Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna