Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


O_nas

W dniu 7 lipca 2003 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 23 członków założycieli powołało do życia Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, która finalnie zarejestrowana została w listopadzie tego samego roku. Pierwszym Prezesem PROT został ówczesny Marszałek Województwa Pomorskiego – Jan Kozłowski, który pełnił tę funkcję do czerwca 2007. Jego miejsce zastąpił Mieczysław Struk jednak w 2009 roku Walne Zgromadzenie PROT zmieniło statut organizacji, zmieniając również strukturę organizacyjną. W wyniku tej zmiany Wicemarszałek Mieczysław Struk został Prezesem Honorowym, a Prezesem Zarządu została Marta Chełkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Również od listopada 2003 roku funkcjonuje biuro PROT. Do lipca 2012 roku siedziba stowarzyszenia mieściła się w kamienicy przy Długim Targu, jednak w związku z uruchomieniem Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej, którego PROT stał się operatorem, przeniosło swoją siedzibę do zabytkowej Bramy Wyżynnej.

W ciągu 10 lat do PROT dołączyło ponad 50 podmiotów. Struktura członkowska opiera się głównie na samorządach terytorialnych, lokalnych organizacjach turystycznych oraz fundacjach i innych stowarzyszeniach, niemniej jednak ważną role odgrywają przedsiębiorstwa prywatne czy uczelnie wyższe. Utworzenie PROT pozwoliło na integrację działań podejmowanych na rzecz rozwoju i promocji ale i szerszą skalę oddziaływania.

W przyjętej w 2004 roku przez Sejmik Województwa Pomorskiego Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004-2013, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej powierzono kluczową rolę w zakresie koordynacji sześciu zdefiniowanych w dokumencie obszarów. Misją działalności PROT stała się zatem szeroko rozumiana promocja turystyczna regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, rozwój informacji turystycznej, wsparcie rozwoju i komercjalizacji produktów turystycznych ale również szkolenie kadr i szereg innych przedsięwzięć wymagających koordynacji na szczeblu regionalnym. Ważnym aspektem funkcjonowania PROT stała się także współpraca z sektorem prywatnym: touroperatorami, przewoźnikami czy gestorami bazy noclegowej, którzy stanowią kluczowe ogniwo obsługi ruchu turystycznego.

Podstawowe zadania w zakresie promocji turystycznej województwa, jakie PROT realizował w ostatnich latach, to przede wszystkim wspólne stoiska na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, opracowywanie wydawnictw promocyjnych, organizacja i obsługa wizyt studyjnych dziennikarzy i touroperatorów z kraju i zagranicy. Działania te realizowane były wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną oraz partnerami z regionu. Realizacja szeregu innych projektów o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym możliwa była dzięki skutecznie pozyskiwanym środkom zewnętrznym, jak i efektywnym montażom finansowym.

Ostatnie lata były czasem znaczącej intensyfikacji działań promocyjnych na rynkach zagranicznych. Przy silnym wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego, miast Gdańska, Gdyni i Sopotu a także portu lotniczego w Gdańsku, udało się zrealizować szereg projektów wzmacniających markę i wizerunek regionu jako atrakcyjnej destynacji turystycznej ale także zmierzających do zwiększenia udziału zagranicznej turystyki przyjazdowej.

Główne rynki na których prowadzone były działania promocyjne to przede wszystkim te, z którymi region posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne: lotnicze bądź promowe. Poza rynkiem niemieckim jako priorytetowy uznano także szwedzki, norweski, fiński oraz brytyjski. Działania marketingowe realizowane były we współpracy z przewoźnikami Wizzair, Stena Line, Ryanair, PLL LOT, Finnlines czy Eurolot ale przy wsparciu i zaangażowaniu polskich ośrodków informacji turystycznej których rola nieoceniona jest przy diagnozowaniu profilu odbiorcy z danego kraju.

W kolejnych latach większa uwaga skupiona zostanie na rynkach określonych jako perspektywiczne zwłaszcza po organizacji mistrzostw UEFA EURO 2012, a wiec hiszpańskim, włoskim oraz irlandzkim ale także rosyjskim. Uruchomienie strefy małego ruchu bezwizowego pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim, a niektórymi powiatami województwa pomorskiego stwarza realne możliwości zwiększenia obsługi ruchu turystycznego z Rosji.

Ważnym celem działalności PROT jest także umacnianie turystycznej marki regionu w Polsce jak i przeciwdziałanie zjawisku sezonowości. Współpraca z branżą w zakresie pakietyzacji i komercjalizacji oferty przyjazdowej spowodowała, iż Pomorskie stało się liderem przyjazdów krótkookresowych notując w 2010 roku aż 11 % wzrost (ponad 200 tys. turystów więcej) w stosunku do roku 2008.

Od początku swojego istnienia do roku 2006, PROT administrował regionalnym punktem informacji turystycznej w centrum Gdańska, w Galerii Handlowej Madison. Działanie to pozwalało na kompleksową obsługę turysty, jak i pobudzanie świadomości odbiorcy w kontekście potencjału ofertowego całego regionu. W roku 2012 udało się wskrzesić tę ideę i w ramach projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej, wdrażanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w zabytkowej Bramie Wyżynnej otwarte zostało Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej. Projekt ZSIT zakłada uruchomienie systemowych rozwiązań dla informacji turystycznej na Pomorzu, a jego głównym kanałem komunikacji z klientem docelowym jest portal pomorskie.travel, który zastąpił administrowane dotychczas przez PROT shopandsee.eu oraz poznaj3miasto.pl. Największą zaletą dla środowiska i branży turystycznej jest jego niekomercyjność, co pozwala na zamieszczenie maksimum informacji dla odbiorcy.

Uruchomione w maju 2012 Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej służyć ma nie tylko turystom ale i mieszkańcom Trójmiasta oraz regionu. Założeniem PROT jest aby była to tętniąca życiem strefa turystyczna, która stanie się jasnym punktem przestrzeni miejskiej Gdańska.

Przyszłość PROT to kontynuacja realizacji działań służących budowaniu pozytywnego wizerunku województwa pomorskiego, jak również stały rozwój współpracy zarówno z branżą, jak i środowiskiem turystycznych na różnych poziomach systemu zarządzania turystyką.

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna