Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • czary gary 1200x450
    Czary-Gary. Pomorski Podcast Kulinarny


Nominacja do Rady Polskiej Organizacji Turystycznej dla Prezes PROT

   9 lutego Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha powołała Radę Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji. W skład tego ważnego dla narodowej turystyki, społecznego organu wchodzą przedstawiciele administracji państwowej, instytucji samorządu terytorialnego oraz samorządu przedsiębiorców turystycznych. Wśród nowo wybranych członków znalazła się Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Pani Marta Chełkowska, która została przedstawicielem jednostek samorządu terytorialnego.  Z ramienia administracji rządowej drugim przedstawicielem z naszego regionu w składzie nowej Rady została Pani Magdalena Marszałkowska – Dyrektor Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku.

   Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy w szczególności:

  • przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej rocznych planów finansowych oraz przedstawianie ich właściwemu ministrowi.
  • przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej.
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.
  • przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Polskiej Organizacji Turystycznej.
  • opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej.
  • określanie zasad wynagradzania pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników.

 

   Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna