Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • top na strone covid
    Aktualne wytyczne i zasady obowiązujące podczas pandemii COVID 19


Krajowe targi turystyczne 2020

Krajowe targi turystyczne 2020

Wzorem ubiegłego roku, dla swoich członków, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna przygotowała specjalną ofertę dofinansowania, do zakupu indywidualnych stoisk, podczas wybranych krajowych targów turystycznych. Dofinansowanie dotyczy wynajmu powierzchni, zabudowy oraz dodatkowych opłat związanych z udziałem w targach (np. rejestracja, zakup wjazdówek itp.). Ponieważ w 2020 roku nie przewidujemy organizowania regionalnych stoisk województwa pomorskiego, członkowie PROT zainteresowani udziałem w jednej ze wskazanych poniżej imprez targowych, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 1 500zł netto dla danego wydarzenia.

Jeden podmiot może otrzymać dofinansowanie do maksymalnie dwóch ze wskazanych poniżej imprez targowych. W ramach dofinansowania niezbędna jest prezentacja na stoisku materiałów promocyjnych dot. woj. pomorskiego przekazanych przez PROT oraz umieszczenie w ramach planowanej grafiki logotypu lub nazwy: region/województwo pomorskie. Forma umieszczenia logotypu/nazwy do konsultacji z biurem PROT przed wydrukiem.

Imprezy objęte wsparciem:

Tour Salon – Poznań – 14-16.02.2020 r.

Międzynarodowe Targi Turystyczne – Wrocław – 28.02-01.03.2020 r.

Na Styku Kultur – Łódź – 20-22.03.2020 r.

Targi Turystyczne Globalnie- Katowice- 27-29.03.2020 r.

Piknik nad Odrą- Szczecin- 10-11.05 2020 r.

Targi Turystyki Weekendowej- Chorzów- 15-17.05.2020 r.

World Travel Show- Warszawa- 23-25.10.2020 r.

TT Warsaw- 26-28.11.2020 r.

Oferta kierowana jest do członków, którzy nie zalegają z opłatą za składkę członkowską w PROT.

 W przypadku zainteresowania, taka formą wsparcia proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów. Osobą odpowiedzialną za dofinansowanie ze strony PROT jest Agnieszka Matuszewska tel. 58 732 70 40, a.matuszewska@prot.gda.pl

Wszystkich Państwa zachęcamy również do bezpośredniego rezerwowania powierzchni podczas najważniejszej imprezy promocyjnej w naszym regionie – Free Time Festiwalu – który tradycyjnie organizowany jest na terenie Amber Expo, a tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2020 r.. Więcej szczegółów na temat możliwości zaprezentowania Państwa oferty, udziela Pani Dorota Solochewicz – Dyrektor Projektu tel. 58 554 92 04, dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl  

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna