Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • czary gary 1200x450
    Czary-Gary. Pomorski Podcast Kulinarny


Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

pomorskie 2030

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 31 stycznia do 30 czerwca 2020 r. trwają KONSULTACJE projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030*

Z pełną treścią projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030  oraz dokumentami i informacjami związanymi z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Konsultacje SRWP 2030” lub na adres poczty elektronicznej strategia2030@pomorskie.eu do 30 czerwca 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 jest jednocześnie projektem strategii w zakresie polityki społecznej, która jest jej integralną częścią.

Do pobrania:

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna