Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

 • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
  Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Drugie spotkanie projektowe Baltic Biking UPGRADE (BBU) w niemieckim Barth!

Drugie spotkanie projektowe Baltic Biking UPGRADE (BBU) w niemieckim Barth!

W malowniczym miasteczku Barth odbywa się drugie spotkanie międzynarodowego projektu “Baltic Biking UPGRADE (BBU)”, finansowanego ze środków programu Interreg Południowy Bałtyk. Celem projektu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w tworzeniu ofert przyjaznych rowerzystom wzdłuż EuroVelo 10 – Bałtyckiej Trasy Rowerowej.

Kto uczestniczył? Przedstawiciele 9 partnerów z krajów południowego Bałtyku (Polska, Niemcy, Szwecja, Dania i Litwa) oraz partnerzy z European Cyclists’ Federation intensywnie dyskutowali nad bieżącymi zadaniami w projekcie oraz planowanym zbieraniem wiedzy i wymianą najlepszych praktyk na nadchodzących 5 warsztatach krajowych, skierowanych do MŚP i podmiotów zainteresowanych rozwijaniem usług przyjaznych rowerzystom.

Co było w programie?

 • Aktualizacje dotyczące Zarządzania i Koordynacji
 • Wdrażanie przyjaznych rowerzystom usług wzdłuż Bałtyckiej Trasy Rowerowej
 • Tworzenie nowych tras i ofert EV10 dla klientów
 • Wspólne promowanie Bałtyckiej Trasy Rowerowej na rynkach zagranicznych i krajowych
 • Wzmacnianie strategicznego rozwoju i zarządzania EuroVelo 10

W trakcie produktywnych sesji uczestnicy będą mieli okazję do udziału w historycznym spacerze po mieście i uroczystej kolacji w restauracji “JULY’s”, podczas której rozmawialiśmy m.in. o  walorach turystycznych i ofercie kulturalnej Miasta Barth. Dyskusje te przyczynią się do sprawnej realizacji kluczowych zadań i planowanych działań na rok 2024, zapewniając dobrze skoordynowaną i efektywną współpracę w ramach projektu BBU. Kolejne spotkanie partnerskie planujemy jesienią w Danii (organizatorem będzie Visit Lolland Falster), ale przed nami szereg rowerowych wydarzeń:

– 14-15.05.2024 – wizyta studyjna dla Partnerów i MŚP realizujących usługi przyjazne rowerzystom w Mielnie (Zachodniopomorskie)

– 16.05 – warsztaty krajowe w Mielnie dla polskich beneficjantów i osób związanych z rozwojem turystyki rowerowej w regionie, gminach i miastach, ale też dla MŚP realizujących usługi przyjazne rowerzystom (zainteresowane MŚP zapraszamy do kontaktu z nami!)

– 11.06 – transgraniczna konferencja projektu BBU w Gdańsku – omówimy m.in. europejskie najlepsze praktyki tworzenia m miejsc przyjaznych rowerzystom wzdłuż tras Euro Velo, zapraszamy przedstawicieli JST oraz MŚP

———————————————-

Exciting Developments at the Baltic Biking UPGRADE (BBU) Project Meeting in Barth, Germany!

In the picturesque town of Barth, the international project “Baltic Biking UPGRADE (BBU)” fostered SOuth Baltic collaboration for cycling tourism! This initiative, funded through the Interreg South Baltic program, aims to support small and medium-sized enterprises (SME) in creating cyclist-friendly offerings along EuroVelo 10—the Baltic Sea Cycle Route.

Representatives from nine partners across the South Baltic countries and the European Cyclists’ Federation engaged in deep discussions. The focus was sharing best practices for national workshops targeting MŚP and entities keen on enhancing cyclist-friendly services.

What was on the Agenda?

 • Update on Management and Coordination
 • Rolling out bicycle-friendly services along the Baltic Sea Cycle Route
 • Creating new EV10 tours & offers for customers
 • Joint marketing of the Baltic Sea Cycle Route on foreign and domestic markets
 • Strengthening the strategic development & management of the EuroVelo 10

Beyond Work: Besides the productive sessions, participants enjoyed a historical city walk and a delightful dinner at “JULY’s” Restaurant, which featured a presentation about regional tourism attractions.

🗓Upcoming Milestones: The discussions will pave the way for crucial tasks and activities scheduled for 2024, ensuring a well-coordinated and impactful journey for the BBU project.

Stay tuned for more details and the exciting outcomes of this collaboration!

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna