• Już wkrótce kolejna edycja Incoming Poland


Śwatowy Dzień Turystyki – pomorskie obchody regionalne

Zbliża się coroczne święto branży turystycznej. 27 września 2017 r., pod każdą z szerokości geograficznych obchodzony będzie Światowy Dzień Turystyki. W tym roku hasło przewodnie wydarzenia brzmi „Zrównoważona turystyka dla rozwoju/Sustainable Tourism for Development”. Tegoroczne regionalne obchody ŚDT w Pomorskiem, odbędą się w piątek, 29 września, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Światowy Dzień Turystyki, ustanowiony decyzją wyspecjalizowanej organizacji ONZ (UNWTO), obchodzony jest na całym świecie od ponad 30 lat. Tematem przewodnim pierwszych obchodów był wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia. Inicjatywa ma na celu pokazanie, jaką rolę pełni turystyka w społeczności narodowej oraz jaki ma wpływ na wartości społeczne, kulturowe, polityczne czy ekonomiczne na całym świecie. Jest to również okazja do podsumowania roku działań w turystyce, wymiany doświadczeń, podzielenia się poglądami, ale także spotkania w gronie bliskich przyjaciół.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki odbędą się pod hasłem „Zrównoważona turystyka dla rozwoju/Sustainable Tourism for Development”. Warto wyjaśnić, że zrównoważona turystyka to rodzaj turystyki, mający na celu zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania turystyki na środowisko naturalne i kulturę lokalną, a z drugiej strony, są to działania dążące do generowania zysków i zwiększenia zatrudnienia w społecznościach lokalnych oraz ochrony zasobów naturalnych lokalnych ekosystemów. Jest to zatem turystyka zrównoważona zarówno pod względem ekologicznym, jak i kulturowym.

Tradycyjnie podczas regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, przyzna nagrody za zasługi dla rozwoju turystyki w regionie.

Nagrody Marszałka przyznawane będą w następujących kategoriach:

  • Wydarzenie roku
  • Innowacja w turystyce
  • Oferta kreatywna
  • Osobowość roku
  • Inwestycja w turystyce
  • Nagroda główna  „Gryf Pomorski”

Nagrody Prezesa PROT są przyznawane w kategoriach:

  • Kulinarne odkrycie roku:
  • Miejsce z klimatem:
  • Turystyka w mediach

Patronatem honorowym tegoroczną edycję ŚDT w Pomorskiem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Izba Turystyki.

Organizatorami regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki są: 
​Samorząd Województwa Pomorskiego, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Gdański Teatr Szekspirowski.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2017
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna