Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Dzień Turystyki Kulinarnej slider 2 1
    Świętujmy razem Dzień Turystyki Kulinarnej


WYTYCZNE ROWEROWE Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim – przyjęte

wytyczne rowerowe

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą dokument „WYTYCZNE ROWEROWE Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”

Jest to dokument zawierający zbiór rekomendacji i dobrych praktyk, dotyczących planowania, budowy i utrzymywania turystycznych tras rowerowych. Treści zawarte w niniejszej publikacji mają ułatwić projektowanie tras rowerowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w sposób zapewniający wysoką jakość, spójność, bezpieczeństwo oraz  zadowolenie użytkowników. Uwzględnia również problematykę  ochrony przyrody i krajobrazu.

Wytyczne traktują trasy rowerowe jako narzędzie rozwoju turystyki i rekreacji, a jednocześnie jako część regionalnego systemu transportowego, służącego zabezpieczaniu codziennych potrzeb komunikacyjnych. Wskazują też na liczne powiązania obu tych funkcji, jak też ich wzajemną komplementarność jako kierunek rozwoju mobilności. Z uwagi na turystyczny kontekst opracowania, zakres dokumentu w dużej części uwzględnia wytyczne dla obszarów podmiejskich, wiejskich oraz nisko zurbanizowanych, w tym wałów przeciwpowodziowych i dawnych nasypów kolejowych

Stosowanie zasad zwartych w dokumencie wpłynie pozytywnie na zachowanie optymalnego standardu budowy tras i szlaków rowerowych. realizowanych z funduszy unijnych jak i  z budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych źródeł finansowania.

Przy jego opracowaniu oparto się o dobre praktyki i doświadczenia krajowe i międzynarodowe. W szczególności uwzględniono zalecenia holenderskiej organizacji CROW, wytyczne i standardy sieci Euro Velo opracowane przez Europejską Federację Cyklistów (ECF) a także dobre praktyki brytyjskiej organizacji National Cycle Network (Sustrans), stowarzyszenia EGWA (szlaki Greenways) i nasze krajowe rekomendacje Ministerstwa Infrastruktury czy też Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z czerwca 2019 w zakresie numeracji, standardu oznakowania i jakości krajowych tras rowerowych.

Dokument „Wytyczne rowerowe – projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”, jest rekomendacją Zarządu Województwa Pomorskiego do stosowania we wszystkich inwestycjach z zakresu turystyki i mobilności rowerowej w naszym regionie.

Opracowanie wykonane przy współpracy i na zlecenie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez zespół firmy VISION Management & Consulting sp. z o.o.

Do pobrania:
WYTYCZNE ROWEROWE Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna