Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Dzień Turystyki Kulinarnej slider 2 1
    Świętujmy razem Dzień Turystyki Kulinarnej


Stanowisko i postulaty FROT związane z odmrażaniem branży turystycznej

logo frot

Pomorska ROT jako aktywny członek Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, intensywnie wspiera wszelkie inicjatywy związane „odmrażaniem” usług z zakresu turystyki oraz możliwego rozszerzenia form pomocy dla firm, które w największym stopniu odczuwają skutki ograniczeń wywołanych pandemią covid-19.

Poniżej prezentujemy stanowisko i postulaty FROT skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Postulaty Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Przypominamy również apel, który w ostatnich dniach, w imieniu pomorskiej branży turystycznej skierował również Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk.

Apel Marszałka Województwa Pomorskiego

Mamy nadzieję, że intensywne działania wszystkich środowisk turystycznych przyniosą szybkie zmiany, które przyczynią się do pomocy firmom i pracownikom sektora turystycznego i umożliwią swobodne prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie.

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna