Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Dzień Turystyki Kulinarnej slider
    Świętujmy razem Dzień Turystyki Kulinarnej


Konkursy dla członków PROT

konkurs dla czlonkow PROT 2021

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłasza kolejną edycję konkursu na wsparcie działań marketingowych i promocyjnych dla swoich Członków. W roku 2021 wsparciem objęte zostaną inicjatywy wydawnicze oraz działania promocyjne podejmowane przez organizacje zrzeszone w PROT. Łączna pula wsparcia w obu konkursach wynosi 75 tysięcy złotych.

Wzorem ubiegłych lat konkursy mają wspierać inicjatywy podejmowane lokalnie przez organizacje i instytucje zrzeszone w PROT, działające na rzecz promocji i rozwoju turystyki w regionie pomorskim. Dodatkowo w wyniku trwającej pandemii i trudnej sytuacji branży turystycznej wparcie ma na celu pobudzenie ruchu turystycznego skierowanego do regionu oraz pomoc dla lokalnych firm, świadczących usługi turystyczne poprzez popularyzacje ich działań i dotarcie z komunikacją do wybranych grup docelowych.

Konkurs wydawniczy przeprowadzany jest w celu wsparcia nowych tytułów dedykowanych ofercie tematycznej/produktowej dostępnej na obszarze województwa pomorskiego.

Konkurs na wsparcie działań promocyjnych przeprowadzany jest w zakresie dofinansowania inicjatyw promocyjnych, realizowanych przez członków PROT w mediach (Internet/TV/radio/prasa). Pozyskane środki mają przyczynić się do zwiększenia zasięgów akcji marketingowych jakie podejmują poszczególni partnerzy. Regulamin konkursu zakłada dwa rodzaje wniosków. Pierwsza kategoria to działania realizowane w partnerstwie z innymi instytucjami przy wykorzystaniu dostępnych na rynku narzędzi oraz własnych kanałów informacyjnych, działania te wymagają zapewnienia częściowego wkładu własnego. Druga kategoria wniosków skierowana jest do organizacji, które nie dysponują własnymi narzędziami marketingowymi i chcą oprzeć akcję promocyjną o zarządzane przez PROT narzędzia promocji online. W tym wypadku nie jest wymagany wkład własny, a wnioskującym może być jedna instytucja – członek PROT.

Wnioski w obu konkursach składać można do 16 kwietnia 2021 za pośrednictwem formularzy dostępnych na dedykowanych stronach internetowych, tam też znajdują się szczegółowe regulaminy udziału:

Konkurs wydawniczy: https://konkurswydawniczy.prot.gda.pl/

Konkurs na wsparcie działań promocyjnych: https://promocja.prot.gda.pl/

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna