Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • 15lecie PROT
    15lecie PROT


Konferencja Biking South Baltic!

baltic south biking

28 lutego w Gdańsku, odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu pt. „Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden”, współfinansowanego ze środków Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Projekt, którego liderem jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, a jednym z 6 partnerów Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dotyczy działań na rzecz rozwoju i promocji międzynarodowego szlaku rowerowego biegnącego brzegiem Morza Bałtyckiego – EuroVelo10. Wśród kluczowych partnerów projektu znalazła się m.in. Europejska Federacja Cyklistów – odpowiedzialna za certyfikowanie tras EuroVelo, oraz zagraniczne organizacje, stowarzyszenia, instytut badawczy działający w obszarze turystyki rowerowej w Europie. Polskich partnerów reprezentuje również Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

W województwie pomorskim projekt jest uzupełnieniem dla działań jakie w najbliższych latach podejmować będą beneficjenci przedsięwzięcia strategicznego – Pomorskie Trasy Rowerowe, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Program konferencji oprócz przedstawienia głównych założeń projektu, skupił się przede wszystkim na transferze wiedzy i wymianie doświadczeń, związanych z tworzeniem, eksploatacją i komercjalizacją tras rowerowych, nie tylko tych, wchodzących w skład EuroVelo10. Korzystając z obecności międzynarodowych ekspertów – praktyków, ciekawy merytorycznie program, skierowany był do wszystkich osób związanych z budową, eksploatacją, zarządzaniem i promocją tras rowerowych w naszym kraju, a także firm turystycznych zainteresowanych obsługą klientów nastawionych na aktywny wypoczynek.

 

Badania w turystyce rowerowej – jak zbierać dane, jak je analizować. Carl Henrik Marcussen, Centre for Regional and Tourism Research
Biking South Baltic! – promocja i rozwój międzynarodowej trasy rowerowej  (EuroVelo 10). Łukasz Magrian
EuroVelo europejska sieć dróg rowerowych – korzyści ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i kulturowe. Ed Lancaster European Cyclists’ Federation
Polska vs. Europa – wybrane trasy rowerowe – Szymon Nitka, www.znajkraj.pl
Zarzadzanie turystyka rowerową, współpraca sektora publicznego i biznesu – model duński. Jesper Pørksen Dansk Cykelturisme
Zarządzanie i promocja produktami turystyki rowerowej. Jacek Zdrojewski, TREK

 

 

 

 

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna