Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • maklowicz baner
    Makłowicz w regionie pomorskim


Walne zebranie członków PROT

zebranie członków PROT main

W piątek 10 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się walne zgromadzenie członków PROT. Na sali zgromadziło się blisko 40 z 78 członków. Ponieważ było to spotkanie w drugim terminie, zgodnie ze statutem PROT można było przeprowadzić głosowanie i udzielić absolutorium zarządowi.

Spotkanie otworzył wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Wiesław Byczkowski, który podsumował rok. Zwrócił uwagę na trudną sytuację branży turystycznej, która mocno odczuła skutki Covid 19. Podkreślił, że mimo pandemii, prowadzone były działania promocyjne zmierzające do odbudowania zaufania do podróży. Zauważył, że Pomorskie oferowało bezpieczny wypoczynek i cieszyło się napływem krajowych turystów. Region pomorski pozostaje jedną z najbardziej popularnych destynacji. Wykorzystanie miejsc noclegowych w 2021 osiagnęło poziom 30% w skali kraju.

O działaniach w minionym roku opowiadała Prezes PROT Marta Chełkowska oraz dyrektor biura PROT Łukasz Magrian. Z prezentacji, którą prowadzili naprzemiennie, wynikało, że pandemia skłoniła Polaków do częstszych podróży wewnątrzkrajowych. Polscy turyści nad Bałtykiem stanowili aż 90% klientów, turyści z zagranicy – zaledwie 10%. Tu Prezes podkreśliła, że Pomorskie było beneficjentem bonu turystycznego i pod kątem zajętości miejsc noclegowych zajęło pierwsze miejsce w Polsce.

Rok 2021 był pełen zawirowań. Mimo pandemii udało się jednak przeprowadzić wiele akcji promocyjnych, które przyciągały do Pomorskiego. Współpraca z Robertem Makłowiczem i cykl filmowy na jego kanale na You Tube, produkcja innego cyklu filmów regionalnych pod hasłem #OdkrywamyPomorskie, lokalna kampania wokół spotu reklamowego “3Miasta – 1 Destynacja” odbiły się dużym echem zarówno lokalnie, jak też w głębi Polski.

PROT prowadził też działania za granicą: organizował m.in wizyty studyjne blogerów, dziennikarzy i touroperatorów, podejmował wspólne akcje z ZOPOT-ami

Marta Chełkowska i Łukasz Magrian złożyli sprawozdanie merytoryczne i finansowe, które zostało przyjęte przez członków jednomyślnie. Paweł Golak, członek komisji rewizyjnej, złożył sprawozdanie komisji rewizyjnej i wystąpił do członków PROT z wnioskiem o udzielnie absolutorium zarządowi PROT, który został przyjęty bez sprzeciwu.

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna