Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • slider bon turystyczny
    Ustawa o Bonie Turystycznym wchodzi w życie


Polskie Marki Turystyczne

Polskie Marki Turystyczne

Już tylko do 28 lutego, istnieje możliwość aplikowania do projektu Polskie Marki Turystyczne – koordynowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ideą projektu jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane. Do udziału w projekcie „Polskie Marki Turystyczne” mogą aplikować do MSiT zarejestrowane w Polsce organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, spółki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystyki oraz inne jednostki, których jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki.

Mając na uwadze wytyczne zawarte w regulaminie projektu preferowane będą zgłoszenia dotyczące całych subregionów geograficznych czy szlaków tematycznych o znaczeniu ponadregionalnym lub międzynarodowym. Dodatkowym atutem jest też rekomendacja Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem zapraszamy na stronę https://www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl/, gdzie znajdą Państwo więcej informacji o projekcie. Zgodnie z sugestią regulaminu, zachęcamy również do zgłaszania swoich pomysłów aby uzyskały one rekomendację PROT, co pozwoli nam również pozyskać aktualną informację o podejmowanych działaniach w tym zakresie na terenie naszego województwa.

Dodatkowych informacji z ramienia PROT udziela p. Łukasz Magrian, tel. 500 378 582, l.magrian@prot.gda.pl.  

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna