Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • maklowicz pomorskie prestige slider
    Makłowicz w regionie pomorskim


II edycja konkursu na wsparcie działań promocyjnych

konkurs prot 2

Reagując na obecna sytuację oraz potrzeby członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o ogłoszeniu II, dodatkowej edycji konkursu na wsparcie działań promocyjnych realizowanych przez instytucje tworzące nasze stowarzyszenie. Rozstrzygnięta z początkiem maja I edycja, pozwoli dofinansować wydawnictwa i inne inicjatywy 7 organizacji na łączną kwotę 22,5 tys. złotych. Nowy konkurs skierowany jest to partnerskich inicjatyw bazujących na wykorzystaniu narzędzi internetowych jak i mediów tradycyjnych (TV/radio/prasa). Pozyskane środki mają przyczynić się do zwiększenia zasięgów akcji marketingowych jakie podejmują poszczególni partnerzy. Regulamin zakłada, że oprócz głównego wnioskodawcy jakim są członkowie PROT, inicjatywy będą realizowane w partnerstwach z innymi Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Fundacjami i Stowarzyszeniami Branżowymi, firmami i instytucjami z sektora turystycznego.  

Preferowane będą inicjatywy oddziaływujące na większy obszar np. prezentujące wybrane subregiony województwa pomorskiego, będące efektem kooperacji instytucji kultury czy partnerów reprezentujących wybraną grupę usługodawców. Działania powinny skupić się na prezentacji dostępnej dla turystów bezpiecznej oferty wypoczynkowej, aktywnej i kulturowej. Łączna pula nagród wynosi 60 tys. złotych, a wnioski można składać do 6 czerwca.

Szczegóły na stronie https://promocja.prot.gda.pl/ii-edycja

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna