• Już wkrótce kolejna edycja Incoming Poland


Światowy Dzień Turystyki 2017 za nami

Światowe Dni Turystyki 2017

 

„Zrównoważona turystyka dla rozwoju”– pod tym hasłem odbył się tegoroczny Światowy Dzień Turystyki – najważniejsze święto miłośników i osób  środowiska branży turystycznej. Uroczystość regionalnych obchodów odbyła się 29 września 2017 r., w przepięknym Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Obecny był marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Światowy Dzień Turystyki, ustanowiony decyzją wyspecjalizowanej organizacji ONZ (UNWTO), obchodzony jest na całym świecie od ponad 30 lat. W tym roku obchody Światowego Dnia Turystyki zwracają naszą uwagę na turystykę zrównoważoną. Województwo Pomorskie jest dobrym tego przykładem, dzięki systematycznej działalności branży turystycznej i przygotowaniu różnorodnej oferty , ruch turystyczny jest co raz bardziej zdywersyfikowany i obejmuje prawie całe województwo, a sezon turystyczny nie dotyczy już tylko lata. Zrównoważona turystyka, do której nawiązuje tegoroczne hasło, ma również na celu zminimalizowanie negatywnych skutków jej oddziaływania na środowisko naturalne i kulturę, a także, powinna generować zyski i miejsca pracy. Pamiętając o powyższych założeniach, przygotowana oferta powinna nadal uniezależniać się od pogody i być skierowana do różnych grup odbiorców.

Tegoroczną edycję święta turystyki patronatem honorowym objęli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turtystyki, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, prezes Polskiej Izby Turystyki, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Jak co roku w obchodach uczestniczył również Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, prezes honorowy PROT. Nad całością pieczę trzymała prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Marta Chełkowska, reprezentująca głównych organizatorów wydarzenia  oraz Jan Korsak, Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Na sali zasiadło też wielu działaczy PTTK, samorządowców i przedstawicieli branży turystycznej.

Jednym z ważniejszych momentów tegorocznej uroczystości było przyznanie nagrody Gryfa Pomorskiego, którą w tym roku uhonorowany został dr hab. Władysław Gaworecki, były prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (1975–1990), organizator i od 1996 roku rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa. W latach 2000–2001 członek Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

O artystyczną oprawę wydarzenia zadbali Zuzanna Klajman, Darek Lipski, soliści  Akrobatycznego Teatru Tańca MIRA ART. Artyści występowali na prywatnej audiencji u szejka Dubaju, tańczyli przed papieżem Franciszkiem, przed prezydentami wielu państw Europy podczas obchodów rocznicy wolnych wyborów w Warszawie. Współpracują z wieloma teatrami w Polsce – ostatnio duży sukces odnieśli biorąc udział w spektaklu „Wiedźmin” w TM w Gdyni.

Tegoroczne obchody  ŚDT organizowane były przez samorząd województwa pomorskiego, Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną oraz Gdański Teatr Szekspirowski.

Podsumowanie obchodów Światowego Dnia Turystyki w województwie pomorskim:

Nagroda Gryfa Pomorskiego dla dr hab. Władysław Gaworecki

Krzyże Zasługi Prezydenta RP:

 • Złoty Krzyż Zasługi otrzymali Jan Le­wicki i Stanisław Strojny,
 • Srebrny Krzyż Zasługi – Ryszard Bet­che i Jerzy Formella,
 • Brązowy Krzyż Zasługi – Grzegorz Oskarbski i Krzysztof Strojny – po­śmiertnie.

 

Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Turystyki” nadawane przez Ministra Sportu i Turystyki otrzymali: Katarzy­na Maciejewska, Hieronim Puakow­ski, Henryk Soja, Zbigniew Wójcicki.

 

Nagrodą Marszałka Województwa Po­morskiego uhonorowano:

 • Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka za multimedial­ną wystawę „Praca rybaka: jak, gdzie, czym?” w kategorii Oferta turystyczna,
 • Michała Witkiewicza w kategorii Osobowość roku,
 • Dolina Charlotty Resort&SPA Tour­trend sp. z o.o. za 10 edycję Festiwa­lu Legend Rocka — – Dolina Charlotty w kategorii Wydarzenie roku
 • Fundację „Sławny Gród – nie zapo­mnieć o praojcach” za „Osadę Śre­dniowieczną Sławutowo” w kategorii Inwestycja w turystyce
 • Centrum Hewelianum za Mobilne Planetarium „Stellaeburgum” w kate­gorii Innowacja w turystyce.

 

Wyróżnienia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznano dla:

 • Miasta Gdyni za „Odkrywamy gdyń­skie stocznie” w kategorii Wydarzenie roku oraz za „Spacery trasami Gdyńskiego Szlaku Modernizmu” w ka­tegorii Oferta turystyczna

 

Dyplomy Marszałka WP z okazji jubi­leuszu otrzymali:

 • Sofitel Grand Sopot z okazji 90-lecia
 • Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach z okazji 70-lecia
 • Słowińskiego Parku Narodowego z okazji 50-lecia
 • Gminny Ośrodek Kultury w Somo­ninie, 50–lecie
 • Stowarzyszenia Turystycznego So­pot z okazji 20-lecia
 • Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelar­stwa w Gdańsku, 20–lecie
 • Centrum Nauki Experyment w Gdy­ni z okazji 10-lecia
 • Muzeum Bursztynu w Gdańsku z okazji 10-lecia

 

Nagrodę Prezesa Honorowego PROT otrzymali:

 • „Zagroda śledziowa” w kategorii Miejsce z klimatem
 • Restauracja „Czarny Kos” w katego­rii Kulinarne odkrycie roku
 • Restauracja „Biały Królik” w katego­rii Kulinarne odkrycie roku
 • Miasto Ustka i Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustak a i Ziemia Słupska” w kategorii Turystyka w mediach
 • Miasto Krynica Morska i Lokalna Organizacja Turystyczna „Krynica Mor­ska” w kategorii Turystyka w mediach

 

Wyróżnienie Prezesa Honorowego PROT otrzymał Karola Bober za do­mowe chleby z formy w kategorii Ku­linarne odkrycie roku

 

Medal PTTK za Pomoc i Współpracę odebrali:

 • Piekarnia Cukiernia „Pellowski”
 • Wojewódzka i Miejska Bibliote­ka Publiczna im. Josepha Conrada w Gdańsku
 • Żegluga Gdańska Sp. z o.o.
 • Firma Transportowa S.C. Salewski Edward Salewski Marek
 • Patryk Demski – Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

 

Dyplom Honorowy PTTK za Pomoc i Współpracę otrzymał Tomasz Sikora – zastępca Burmistrza Miasta i Gmi­ny Gniew

Dyplomem Zarządu Głównego PTTK uhonorowano: Barbarę Makurat i Ha­linę Paykowską,

Honorową Odznakę Pomorskiej Dro­gi św. Jakuba otrzymał Marek Kamiński – polarnik, podróżnik i przedsiębiorca.

 

 

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2017
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna