• Już wkrótce kolejna edycja Incoming Poland


Zamówienia publiczne

Archiwalne

Wykonanie 5 pylonów bursztynowych zlokalizowanych na węzłach komunikacyjnych autostrady A1 Numer ogłoszenia: 149174 – 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki 1-5 do SIWZ

Załacznik nr 7 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe – Realizacja reklamowego utworu audiowizualnego pt. „Pomorski Szlak Bursztynowy” o czasie trwania około 90 sekund (słownie sekund: dziewięćdziesiąt) oraz wersji skróconej około 30 sekund (słownie sekund: trzydzieści) przygotowanego w oparciu o wytyczne Zamawiającego.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2017
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna