• Już wkrótce kolejna edycja Incoming Poland


Projekty

Projekty

Dzięki efektywnie pozyskiwanym środkom zewnętrznym możliwa jest realizacja szeregu projektów o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. PROT sięga zarówno po dotacje krajowe w ramach konkursów ogłaszanych przez MSiT ale również środki unijne w ramach dostępnych programów operacyjnych i transgranicznych instrumentów wsparcia.

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE
PROJEKTY ZREALIZOWANE

Jak dotąd łączna kwota pozyskanych środków przez PROT to ponad 7 mln zł .

 

 

Attractive Hardwoods

Miło nam poinformować, że Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna od lipca bieżącego roku jest oficjalnym partnerem przy realizacji projektu Attractive Hardwood Attractive Hardwoods – międzynarodowy projekt [...]
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2017
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna